KAN VIE ALLE: Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune, forteller ordfører Einar Busterud og konsulent Ellen Snartum.  FOTO: HAMAR KOMMUNEI Hamar har konsulent Ellen Snartum forberedt kommunen på den nye oppgaven en god stund allerede, og nå som det straks er jul, er det meste klart til den aller første vielsen. Den vil foregå 5. januar. Flere vielser er også bestilt utover vinteren.

Formannskapssalen
Borgerlig vigsel i Hamar kommune vil foregå i formannskapssalen i Hamar rådhus. Både formannskapssalen og arealet utenfor får derfor en liten ansiktsløfting for anledningen, slik at stedet egner seg til formålet.

- Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik, forteller Ellen Snartum.  

Vielsene vil skje på fredager i tidsrommet fra klokka 10.00 – 15.00, samt siste lørdag i måneden fra klokka 11.00 - 14.00. Det vil ikke være vielser på helligdager.

Flere med vigselsmyndighet i Hamar kommune
Flere ansatte i Hamar kommune, både politisk og administrativt, har fått myndighet til å vie og er det som kalles vigslere. Alle inngår i en turnusordning. Det er derfor ikke mulig å velge hvilken vigsler man vil ha. Men det blir en av disse: 

Einar Busterud, ordfører, Knut Fangberget, varaordfører, Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann, Terje Halvorsen, assisterende rådmann, Vigdis Galaaen, helse- og omsorgssjef, André Holen, HR- og organisasjonssjef, Morten Midtlien, kultursjef, Dordy Wilson, kunnskapssjef, Mette Braathen, advokatfullmektig, Signe Louise Berthelsen, advokatfullmektig og Sindre Molstad, kontorsjef. 

Skjema må fylles ut
Hamar kommune har på nettsiden www.hamar.kommune.no/vigsler lagt ut informasjon om hvordan man går fram for å ordne en borgerlig vigsel. Her er det også lagt opp et søknadsskjema som fylles ut for å reservere ønsket tid. Her skriver man også inn eventuelle andre ønsker for selve seremonien, for eksempel om det skal være musikk, fotograf, utveksling av ringer eller annet.

Prøvingsattest
For å kunne vies i kommunen, må kommunen få det som heter en prøvingsattest fra Skatteetaten. Her vil det framgå om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det regionale skattekontoret. Både kommunen og Skatteetaten har god veiledning på nettsiden om hvordan man går fram for å få en prøvingsattest – før man gifter seg. Attesten vil være gyldig i fire måneder.

Om vielsen
Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid for vielsen. Paret må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hamar kommune kan stille med vitner ved behov på fredagene.  

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk. Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dem som ektefolk. Til slutt undertegner de viede, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

De nygifte vil få med seg en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes.