Merete og HeidiMålet med boken er å gi inspirasjon til skaperglede, samt å dele hvordan kunst som aktivitet- og uttrykksform har en plass innenfor arbeidet med personer med demens og kognitiv svikt. Kunstterapeut og helsefagarbeider Merete Klæboe har i perioden 2003-2016 initiert og gjennomført malerkurs for personer med demens og kognitiv svikt. I alt har ca. 100 kvinner og menn i alderen 60-93 år deltatt på disse kursene, til stor begeistring både for deltagerne selv, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Deltagerne har her fått mulighet til å utrykke tanker, følelser og minner med bruk av maling og pensel på lerret, og har skapt gode øyeblikk, glede og opplevelse av mestring.

Klæboe har lenge hatt et ønske om å lage en bok hvor alle de flotte bildene fra malekursene kan bli vist frem, og som også gir praktiske råd til de som ønsker å igangsette lignende malergrupper. Det er med stor ære og stolthet over at denne boken nå har blitt er realitet. Det rettes en stor takk til alle bidragsyterne, først og fremst til alle deltagerne og deres pårørende for støtte og positivitet til ideen om å lage en slik bok, og til andre samarbeidspartnere som har bidratt inn i denne prosessen.

Ønsker du å se hva boken har å by på av flotte malerier, gode tips og råd i hvordan lignende malergrupper kan arrangeres, så ta kontakt pr mail: utviklingssenter@hamar.kommune.no eller på tlf. 99 64 60 83. Boken koster kr. 290.