Merete og HeidiKunstterapeut og helsefagarbeider Merete Klæboe har i perioden 2003-2016 tatt initiativ til og gjennomført malerkurs for personer med demens og kognitiv svikt. Nå er maleriene deres blitt bok.

Mange deltakere
I alt har ca. 100 kvinner og menn i alderen 60-93 år deltatt på disse kursene - til stor begeistring både for deltagerne selv, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Deltagerne har gjennom disse kursene fått mulighet til å utrykke tanker, følelser og minner med bruk av maling og pensel på lerret. Dette har skapt gode øyeblikk, glede og opplevelse av mestring.

Bok til inspirasjon
Klæboe har lenge hatt et ønske om å lage en bok hvor alle de flotte bildene fra malekursene kunne bli vist frem. Hun har også villet gi praktiske råd til de som ønsker å igangsette lignende malergrupper. Målet med boka er derfor todelt: Å gi inspirasjon til skaperglede, samt å dele hvordan kunst som aktivitet- og uttrykksform har en plass innenfor arbeidet med personer med demens og kognitiv svikt.

Det er med stor ære og stolthet over at denne boken nå har blitt er realitet. Det rettes en stor takk til alle bidragsyterne, først og fremst til alle deltagerne og deres pårørende for støtte og positivitet til ideen om å lage en slik bok, og til andre samarbeidspartnere som har bidratt inn i denne prosessen.

Utviklingssenteret
Ønsker du å se hva boka har å by på av flotte malerier eller få gode tips og råd i hvordan lignende malergrupper kan arrangeres, så ta kontakt med Utviklingssenteret pr mail: utviklingssenter@hamar.kommune.no eller på tlf. 996 46 083. Boka koster kroner 260,-.