Bilde fra Mangfoldsplanen.Mangfoldsprisen i Hamar ble delt ut for første gang i 2010, og  deles ut hvert 2.år. Årets pris blir dermed den femte i rekken.

Prisen skal være et synlig bevis på at Hamar kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt  engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.

Prisen er på kr. 10.000,- pluss et diplom.

Kriterier
Prisen tildeles enkeltpersoner, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Hamar som gjennom sitt virke har bidratt til:
  • Mangfold og inkludering
  • Økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet
  • Bekjempelse av rasisme og fordommer
Forslag til kandidater sendes til Hamar kulturkontor, Rådhuset, Pb. 4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no innen 01.03.2018. 

Disse har fått prisen ved tidligere utdelinger:
  • 2010 Storhamar Fotball
  • 2012 Gatemagasinet = Innlandet
  • 2014 Cafe Uno v/daglig leder Linn Sigurdsen
  • 2016 Foreningen Spor og og barnefestivalen Stoppested verden (Mocci Ryen)