pårørendeundersøkelsePårørendealliansen har laget en spørreundersøkelse til deg som er pårørende eller har vært det de siste 2 årene. Det ble laget en tilsvarende undersøkelse for 2016 og de ønsker å gjenta dette for 2017.

Det å være pårørende er i denne sammenheng:

Når du gjør noe for en annen (pasient/bruker/nærstående) som vedkommende ikke klarer å gjøre selv
og/eller som ikke vil bli gjort om du ikke stiller opp.

​Du kan være familie med den du er pårørende til men du kan også være en venn, nabo eller kollega.

Det er igangsatt en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg og ditt bidrag trengs mer enn noen gang. Dette er DIN mulighet til å fortelle politikere, myndigheter, organisasjoner og media hvordan DU og evt. deres familie har det i hverdagen.

Undersøkelsen tar 5 -8 minutter å gjennomføre men effekten av den kan vare lenge når alle svarene legges sammen. Derfor trenger de at du og mange andre i samme situasjon svarer.

Del gjerne med andre du kjenner!

Undersøkelsen finner du her.

Mer om pårørendealliansen.