Ut på ski!

Det er Hamar Skiklubb som inviterer fun skjonshemmede til skikurs - i samarbeid med Hedmark Skikrets og Hamar kommune skikurs.

  • Kurskveldene skal foregå i Ankerskogen - med oppmøte v /Kua ved inngangen til hallen.
  • Klokka 1800 – 1900 (frammøte kl.1745)
  • Utstyr: Vanlige skiutstyr (langrenn)
  • Instruktør: Marianne Storberget
  • Pris: Kroner 500, -  

Påmelding innen 19. januar til Hamar kommune, kultur og frivillighet v/Wenche Haslie, tlf. 62 56 31 28/ 986 96 117
e-post: wenche.haslie@hamar.kommune.no