Hamar kommunes kommuneplan 2018 – 2030 har vært ute til høring. Høringsperioden på åtte uker ble avsluttet 12. januar.

Utsnitt av forsiden på høringsdokumentetJobbet for å få uttalelser
Kommunen har arbeidet aktivt for oss å skape engasjement rundt planen og planarbeidet, og vi hadde håpet på mange innspill slik at planen skulle kunne bli best mulig.

- Nå ser vi at engasjementet har vært utrolig godt. Det er veldig bra, sier Jan Otto Langmoen ved kommunens strategiavdeling.

Da fristen for å uttale seg gikk ut, hadde det inn godt med innspill og uttalelser. Til samfunnsdelen har kommunen registrert ca 20 innspill og til arealdelen er det registrert over 200 innspill.

Kommuenn jobber nå hardt for å registrere alle uttalelsene
- Dessverre har vi ikke rukket å sende brev til alle om at deres brev er registrert. Men alle kan være trygge på at alt skal tas med og bli registrert, sier Langmoen.

Kommuen arbeider nå med å oppsummere og vurdere alle høringsinnspill og uttalelser. På grunnlag av disse vurderingene, vil forslaget til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel eventuelt bli justert og lagt fram for politisk sluttbehandling. 

Om vedak 
- Vi tar sikte på at ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel kan vedtas i mars 2018. Men innsigelser eller andre forhold som krever tilleggsutredninger eller avklaringer med regionale og statlige myndigheter, kan medføre at det tar noe lenger tid før ny kommuneplan er på plass, sier Jan Oto Langmoen.

Lenke til hovedsiden om ny Kommuneplan.