Det er opprettet en egen nettside som viser prospektene og øvrig informasjon knyttet til disse arelaene: 
www.hamar.kommune.no/tomter

Frist 15. mars 2018.

Annonsen for eiendomssalget