Læringsnettverket har totalt 3 samlinger. Det var oppstart i oktober, og siste samling er i mai. logo underernæring

Den 28. februar arrangeres i tillegg en fagdag om «forebygging og behandling av underernæring» på Terningen Arena på Elverum. Denne er åpen for alle kommunene i Hedmark. Fagdagen blir også streamet. Påmelding kommer snart.

Det var stort engasjement blant deltagerne på læringsnettverket. Forbedringsteamene har kommet godt i gang med arbeidet. Flere deltagere la fram erfaringer med arbeidet så langt. Det var også fokus på dokumentasjon – individuell kartlegging, individuell ernæringsplan og evaluering. Siste temaet på samlingen var forbedringsarbeid, måling av forbedring samt motstand og motivasjon. 

Forbedringsteamene har underveis i prosessen fått veiledning av ressurspersoner ved utviklingssenteret, både knyttet til faglige utfordringer samt i ekstranett. Det har også vært gjennomført telefonsamtaler med teamene mellom 1. og 2. samling.