Lise Urset og Harald Brovold med sertifikatet som viser at kommunen bruker 100 % fornybar energi.Harald Brovold ved kommunens innkjøps-avdeling opplyser at de i siste anbudsrunde i forhold til ny strømavtale, hadde som krav at det skulle være muligheter for å velge fornybar energi med opprinnelses-garanti. 

Ishavskraft ble valgt som leverandør, og all energien som Hamar kommune og samarbeidspartnerne i avtalen bruker, er nå 100 % fornybar.

- Dette er helt i tråd klima- og miljøarbeidet i kommunen. Det er også vedtatt at det skal arbeides for å spare energi, slik at totalforbruket kan gå ned, sier miljørådgiver Lise Urset. 


Relatert artikkel: 
Hamar kommune med klimaregnskap