Handlingsplan for parkering 2015 - 2018 ble vedtatt i kommunestyret 25. februar 2015 (sak 2/15). Planen skal bidra til å oppfylle kommuneplanens mål for parkering og skal være førende for videre arbeid med parkering i Hamar.

Planen omfatter bilparkering i og utenfor sentrum, parkering av HC-biler, El-biler og motoriserte tohjulinger, sykkelparkering, forslag til nye parkeringsbestemmelser og forslag til prispolitikk.

Klikk inn på hoveddokument og vedleggsheftet under: 

Lenke til Handlingsplan for parkering i Hamar.Vedleggshefte til Handlingsplan for parkering i Hamar. 


Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Hamar kommune ved:
arne.willy.hortmann@hamar.kommune.no – tlf. 62563040.