Det ble en vellykket dag med over hundre oppmøtte på Elverum torsdag 1.februar. auditorium18 av 22 av kommunene i Hedmark var representert, og av disse fulgte seks kommuner konferansen via streaming. 

Programmet startet med musikalsk innslag fra Toneheim Folkehøgskole. 
 

ToneheimDJ Grandma Kari Winge Onstad, skuespiller, sanger og nå DJ, viste oss at det aldri er for sent å starte med det man har lyst til! 77 år gamle Kari har som mål å bli Oslos hotteste 80år gamle DJ -og vi kan fortelle at hun virkelig er på god vei! Du kan se et utklipp fra hennes opptreden på vår facebook-side .

Det var mange inspirerende foredragsholdere:alice kjellevold

Alice Kjellevold, professor emerita i helserett og dr.juris ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger, snakket om pårørendes rett til informasjon, medvirkning og kommunal støtte. 

Harald Sanaker, spesialist i allmennmedisin, sykehjemsoverlege og ansatt ved Kommunalmedisinsk senter i Ringsaker kommune, tok opp fastlegens rolle som rådgiver og koordinator. 

harald sanaker

Line Miriam Sandberg, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, tok for seg satsningen Leve hele livet. Målet med ordningen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Du kan lese mer om ordningen på regjeringens sider.

Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier i Løten kommune, delte erfaringer med forbedringsarbeid i kommunen.

Siv Magnussen, Senter for omsorgsforskning på Gjøvik, snakket om innovasjon og brukermedvirkning. 

Knut Selmer, Tynset kommune, delte erfaringer rundt det gode pasientforløp.

Berit Kalland, Hamar kommune, snakket om Livsgledehjem. 

Irene Hanssen, Fylkesmannen i Hedmark, viste til flere nasjonale føringer og snakket om nye oppgaver i helsetjenesten i tiden fremover. For å jobbe faglig forsvarlig må helsevesenet slutte og synse, og begynne å sortere «hva er erfaring og hva er kunnskap?». 

 


laila jenssveenknut selmerberit kallandirene hanssenheidi røstesiv magnussenkari winge onstadline miriam sandberg