Bildet av dyrking av mat.Egendyrket mat er sunt, miljø- og klimavennlig. Dessuten er det godt for kropp og sjel å drive dyrking, særlig i felleskap med andre. Formannskapet i Hamar vil gjennom økonomisk tilskudd stimulere til at det etableres slike områder.

Totalarealet og parsellene må kunne driftes på en hensiktsmessig måte for de innbyggerne i Hamar, som er interessert i parselldyrking. Tilbudet skal tilrettelegges slik at hageparsellene også kan fungere som sosial møteplass. Det vil bli lagt vekt på sentral plassering, kollektivtransport, sosial/universell tilrettelegging.

Det kan gis støtte til etableringskostnader med inntil kr. 60 000,-. For 2018 er avsatt kr. 120 000,- til formålet.

Søknadsskjema - word
Søknadsskjema - pdf

Søknader vil bli behandlet fortløpende innenfor avsatt budsjettbeløp. Spørsmål om ordningen rettes til Lise Urset tlf 62 56 32 76 eller epost Lise.Wenche.Dufseth.Urset@hamar.kommune.no

Dyrking av poteter.