Marianne Buvik og Kari Jæger er klare til  å vaksinere unge.Vaksinering enkeltvis:
Hamar kommune tilbyr vaksine mot hjernehinnebetennelse:

Særlig utsatt gruppe
Helsesøstrene forteller at personer i alderen 15 – 25 år er spesielt utsatt for smitte. Ikke alle blir syke, men de kan smitte andre. I russetida er man kanskje særlig utsatt. Dette fordi en kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn, gjør at russen og andre ungdommer blir mer mottakelige for smitte med meningokokkbakterien. Røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren og faren for å utvikle alvorlig sykdom.

Nyttig ved utenlandsreiser
Flere land, blant annet USA, Storbritannia, Australia, Brasil, stiller krav om at utvekslingsstudenter er vaksinert med meningokokkvaksine. Vaksinen kan derfor være lur å ta, ikke bare med tanke på russefeiringa, men også hvis man skal utenlands med det første.

Beskyttelsen varer dessuten i flere år. Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

Mer informasjon
Ved spørsmål om vaksinen, ring Smittevernkontoret mellom kl.09.00  og kl.10.00 på tirsdager og torsdager tlf.: 62 56 31 38. 

NB! Massevaksineringen etter påmelding pågår mandag 26. februar og mandag 5.mars.
VG1 KL 16 -17. VG2 Kl. 15 - 16. VG3 Kl. 14 - 15