Knut Fangberget er vigsler. Foto Lars M. BøeTidligere lå denne oppgaven til tingrettene og Oslo Byfogdembete. Nå kan man gifte seg i Hamar kommune  - og i andre kommuner.

Først ut
Knut Fangberget fikk æren av å gjennomføre den aller første vielsen i Hamar 5. januar. Ytterligere fire giftemål er inngått etter den datoen, og flere står for tur. 

Varaordfører Knut Fangberget deler oppgaven som vigsler med flere andre som kommunestyret har godkjent: Einar Busterud, ordfører, Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann, Terje Halvorsen, assisterende rådmann, Vigdis Galaaen, helse- og omsorgssjef, André Holen, HR- og organisasjonssjef, Morten Midtlien, kultursjef, Dordy Wilson, kunnskapssjef, Mette Braathen, advokatfullmektig, Signe Louise Berthelsen, advokatfullmektig og Sindre Molstad, kontorsjef. Alle inngår i en turnusordning. Det er derfor ikke mulig å velge hvilken vigsler man vil ha.

Vielsene vil skje på fredager i tidsrommet fra klokka 10.00 – 15.00, samt siste lørdag i måneden fra klokka 11.00 - 14.00. Det vil ikke bli vielser på helligdager.

Flott i formannskapssalen
De borgerlige vigslene i Hamar kommune foregår i formannskapssalen i Hamar rådhus. Både formannskapssalen og arealet utenfor har fått en liten ansiktsløfting for anledningen, og Knut Fangberget synes det er blitt riktig høytid i lokalene. Mellom 30 og 40 gjester kan få plass, de fleste stående, men det er også intimt nok til de helt private vielsene. 

- Jeg synes dette er blitt en fin, kommunal oppgave, som er godt ivaretatt og organisert, sier Knut Fangberget. Et giftemål er en stor begivenhet for de det gjelder, og det er viktig at man føler seg godt ivaretatt. Erfaringene og tilbakemeldingene i Hamar er gode, og jeg syntes det er flott å bidra.

Skjema må fylles ut
Hamar kommune har på nettsiden www.hamar.kommune.no/vigsler lagt ut informasjon om hvordan man går fram for å ordne en borgerlig vigsel. Her er det også lagt opp et søknadsskjema som fylles ut for å reservere ønsket tid. Her skriver man også inn eventuelle andre ønsker for selve seremonien, for eksempel om det skal være musikk, fotograf, utveksling av ringer eller annet.

Prøvingsattest
For å kunne vies i kommunen, må kommunen få det som heter en prøvingsattest fra Skatteetaten. Her vil det framgå om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det regionale skattekontoret. Både kommunen og Skatteetaten har god veiledning på nettsiden om hvordan man går fram for å få en prøvingsattest – før man gifter seg. Attesten vil være gyldig i fire måneder.

Om vielsen
Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid for vielsen. Paret må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hamar kommune kan stille med vitner ved behov på fredagene.  

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk. Seremonien varer i 10-15 minutter. Til slutt undertegner de viede, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. De nygifte vil få med seg en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes. 

Les mer: www.hamar.kommune.no/vigsler