Styret i Sykehuset Innlandet HF (SI) anbefaler at et nytt akuttsykehus i Innlandet plasseres ved Mjøsbrua. Hamar kommune mener at en mer sentral plassering ikke er tilstrekkelig vurdert og utredet. Hamar kommune har derfor fått utarbeidet to rapporter som supplerer SI’s utredninger.

Samfunnsøkonomisk analyse har vurdert sentrale sider av sykehusplasseringen, og arkitektfirmaet PIR II/VSO Consulting har utført en mulighetsstudie med sykehus sentralt plassert i Hamar.

Her ligger rapportene:
Rapport Samfunnsøkonomisk analyse
Rapport Mulighetsstudie

Last ned presentasjonene her:
Samfunnsøkonomisk analyse.
Mulighetsstudie.