Forsiden Handlingsplan mot barnefattigdomDe fleste barn i Hamar vokser opp i familier med rimelig gode økonomiske vilkår. Men det er også familier som lever i vedvarende lavinntekt. Her står barna i fare for å falle utenfor, ved at de ikke har råd til å delta på de samme aktivitetene som vennene har.

Hamar kommune vil gi flere muligheter også for barn i lavinntektsfamilier. Det må arbeides med å forebygge fattigdom, gi foreldre en veg ut av fattigdom gjennom arbeid og egen inntekt og iverksette kompenserende tiltak for barn i lavinntektshusholdninger – slik at de kan ha en aktivt liv og fritid på linje med andre barn.  

Last ned eller les i Hamar kommunes Handlingsplan mot barnefattigdom.