I samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark arrangerte vi fagdag om forebygging og  fullsatt sal
behandling av underernæring på Elverum. 155 deltakere fra 10 kommuner i Hedmark deltok og noen fulgte oss også via streaming. 

Marit Toverud, Bente Ødegård Kjøs og Gunhild Smedås representerte USHT. Randi Merethe Tveiten, avdelingsleder på Moen sykehjem i Elverum, presenterte tiltakspakken "Forebygging og behandling av underernæring" som er en del av pasientsikkerhetsprogrammet. marit og benteLes mer om pakken her.

Marit Toverud satte fokus på godt samarbeid med -og kommunikasjon med pasient og pårørende. 

Sykehjemsoverlege ved Prestrudsenteret i Hamar kommune, Carl Tobias Peterson, kom med råd for kost ved ulike sykdommer og tilstander.

Sara Severinsson, dietist i Elverum kommune, kom med gode forslag til hvordan man kan berike randi tveitenmaten med vekt på proteiner ved å bruke naturlig energitette matvarer, spise oftere, fylle på med energi i form av mellommåltider, nok drikke. I tillegg er det greit å unngå lettprodukter, men spis gjerne dessert. 

http://www.matvaretabellen.no/ er en fint oppslagsverk for å se næringsinnhold i mat. 

Kristin Lund Forren, kommunal tannpleier ved Fylkestannlegen, gjennomgikk utfordringer i forhold carl tobiastil tannhelse og ernæring, og hvem som har rett til gratis tannhelsetjenester.

Avdelingsleder ved kjøkkenavdeling på Prestrudsenteret, Hamar kommune, Gry Bondø tok for seg ernæringsarbeid i helse-og omsorgstjenesten, med tilpasning av mat til enhver beboer. De har laget prosedyrer for kartleggings- og ernæringsarbeid, gjennomført samlinger for ansatte med utveksling av erfaringer og undervisning, satt opp stand på sykehjemmene med smaksprøver og innført fire hovedmåltid i alle avdelinger/heldøgnsbemannet omsorgsboliger.

Tine Meierier hadde med smaksprøver av E+ produkter gjennom hele dagen. 

gry bondokristin lund forrentine melksara severinsson