FLATE TAK: I Hamar er det mange flate tak der måkene vil prøve å hekke, opplyser Marte Skårholen ved samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.  FOTO: HAMAR KOMMUNEDet forteller Marte Solheim Skårholen ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen. Det er som regel dit henvendelsene kommer når måkene blir nærgående og aggressive. Mye lyd og skitt rapporteres det også om. 

-Men det er lite kommunen kan gjøre for å redusere måkeproblemet. Det er innbyggerne selv og byggeierne som kan jobbe forebyggende, sier hun.

Problem vår og forsommer
Måkene oppleves naturlig nok som et størst problem fra det tidspunktet fuglene etablerer hekkeplasser i april og fram til ungene er flyvedyktige i juni-juli. Det er da de vil beskytte reirplassen og ungene sine.

-Sjøl om det er sjelden at måker direkte skader mennesker, kan det være greit å vite at noe av måkeplagen kan reduseres med egne tiltak, sier Skårholen.

Ikke mat måkene!
Det er dårligere næringstilgang ved kysten som har ført til at stadig flere måker velger å hekke i tettbebygde områder i Innlandet. 

-For å begrense nærværet av måker rundt bebyggelsen vår, er noe av det enkleste vi kan gjøre, å la være å mate dem. Det gjelder hele året, sier Skårholen.

Man bør også sørge for at mat-avfallsdunkene har lokket helt på, slik at de ikke forsyner seg på egenhånd. Søppelkasser med matrester må tømmes ofte.  

MANGE MÅKER: I Hamar er det blitt en relativt stor bestand av måker, og vinterstid er det mange av dem i mjøskanten.  FOTO: HAMAR KOMMUNEMåker på taket
Flate hustak i byer og tettsteder, slik som i Hamar, har dessuten blitt yndede hekkeplasser. 

- Vi ønsker å bevisstgjøre eiere av store bygg med flate tak på at de kan gjøre mye for å redusere måkeplagene for seg selv og nærliggende naboer, sier Skårholen.

For å unngå at måkene etablerer hekking på taket, kan det være en god idé å spenne opp liner over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket
bør være minst 30 cm for å forhindre at måkene lander på taket.

- Der det er mulig, kan man også selv gå opp på taket i perioden før måkene legger egg. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass, sier Skårholen. Det er også lov å fjerne reir før det blir lagt egg i dem. 

Fem måkearter
I Norge har vi til sammen 5 vanlige måkearter. Av disse har hettemåke, fiskemåke og krykkje hatt kraftig bestandsnedgang de siste årene, og de står på den nasjonale rødlista over utrydningstruede arter. Svartbak og gråmåke har også mindre bestander enn før, men er ikke rødlistet. 

Kommunen vil sterkt anbefale at man ikke tar livet av måkene, sjøl om det skulle finnes enkelte grunner for skadefelling. Å hindre at de etablerer seg der de kan være til stor sjenanse, er det beste man kan gjøre. Både for å unngå konflikter og for å opprettholde en stor nok bestand av artene.