NY BAKGRUNN: Aase Marie Brun og Berit Andersen her ved et kunstverk laget av Yngvild Fagerheim som nylig har fått ny montering utenfor kommunestyresalen i rådhuset.   FOTO: HAMAR KOMMUNEUnderveis ble det også nødvendig med omplasseringer og reparasjoner, da tidens tann hadde satt sitt preg på noe av kunstverkene og omgivelsene.

Hamar kommune har siden vedtaket om kunst i offentlige bygg, hatt en god intensjon når det gjelder å investere i kunst som skal komme innbyggerne til gode, ifølge Berit  Andersen. Dette gjelder også arkitektur og estetikk i uterom der folk ferdes. 

Gode eksempler
Kunstgulv ved kulturhuset - laget av Gunilla Klingberg.Alle de nyeste byggeprosjektene, slik som Hamar rådhus, Hamar kulturhus, Ankerskogen, Greveløkka skole, gymbygget på Rollsløkken skole, Finsalhagen og Lundbo barnehage har gode eksempler på at kunsten fungerer i et samspill med arkitekturen, og kunstverkene bidrar til at bygningen blir et inspirerende og stimulerende sted å være. Objektene er også en attraksjon i seg selv.

Alt i alt eier kommunen cirka 800 kunst-objekter som nå er registrert, samt en del skulpturer utendørs. Hamar kommunes kunstregister inneholder nå kun profesjonell kunst. Kunstinnkjøp som en investering, har imidlertid ikke vært målet med anskaffelsene, men verkene er laget av anerkjente kunstnere.

Fra kunsten på Finsalhagen. Blomsterlys og strofer fra Alf Prøysen på muren ute, laget av Brit Smelvær.

Kunst for brukerne
- Noe av det viktigste er at offentlig kunst må være tilpasset de som skal bruke huset eller stedet, sier Brun. Kua utenfor inngangen til Ankerskogen er for lengst blitt barnas favoritt, og på Finsalhagen er kunsten av en slik karakter at den stimulerer de demente til erindring og samtale. 

Men denne bevisstheten omkring kunstinnkjøp er altså av nyere dato. Mye av den eldre, offentlige kunsten befinner seg i administrasjonsbygg og det er lite der barn ferdes eller oppholder seg. Noe er forsøkt å bøte på gjennom omplassering og flytting i senere tid, men en del egner seg rett og slett dårlig. Men for noe går det an å se på nye bruksområder, for eksempel i undervisningssammenheng. 

Kunst ved Børstad Idrettspark.  Kunstner er  Arne Ingvaldsen og verket heter "It is possible".- Tidligere ble det kjøpt inn mange enkeltobjekter uten å vite hvor kunstverkene skulle plasseres. Det er det heldigvis slutt på, sier Andersen.

Nye tider, ny kunst
De to er klare på at vi av og til må akseptere at kunst etter mange år kan være utdatert og ikke lenger henvender seg til den aktuelle målgruppa. Dette gjelder spesielt overfor barn og unge. Men også på institusjoner for eldre kan det som en gang ble innkjøpt, være fra en tidsepoke som referer til forrige generasjon.

Kua ved Ankerskogen - "Sehnsucht" av Marius Dahl og Jan ChristensenÅ fjerne eller flytte på verkene er imidlertid ikke noe man bare kan gjøre sånn uten videre. Det er offentlig eiendom og eventuelle endringer må gjøres i samråd med kulturkontoret, og slik at det blir godkjent og registrert hva som er gjort.

Brun og Andersen har dessverre funnet at en del tidligere registrerte objekter bare har blitt borte i flyttesjauer eller ombygginger. Noe har også vært dårlig lagret og stuet bort på lite egnede plasser, slik at det er delvis ødelagt. Slik skal det ikke være. 

De ulike kunstverkene, både gamle og nye, må følges opp og ivaretas, og det må defineres tydelig hvem som skal ha ansvar for dem. Berit Andersen og Aase Marie Brun håper at deres registreringsarbeid nå skal anspore til god forvaltning av kunsten i Hamar i framtida.