Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med frittliggende småhusbebyggelse i et etablert boligfelt på Ridabu. Det er tenkt oppført en enebolig m/garasje. Planområdet er regulert fra før og omfatter primært område Fe2 som er en del av en større grønnstruktur. Fe2 er i gjeldende bestemmelser avsatt til felles lek for feltene B4-B11.

Planarbeidet kan følges på kommunens digitale PlanDialog

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidet kan sendes BoligPartner as v/Mantas Skurvydas, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar innen den 25.04.2018.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen, tlf 91819886 / 62365298 - epost : lineirene@mjosplan

planområde