Illustrasjon - viser tregt nett.Hamar kommune vet at det er flere områder i kommunen som har dårlig bredbåndskapasitet. Vi vil nå ha innspill på hvilke områder kommunen er best tjent med å søke på. 

Gi tilbakemelding
Vi inviterer derfor bedrifter og innbyggere til å gi en uttalelse i forhold til søknaden kommunen skal sende. Ditt innspill vil være svært viktig for å kunne kartlegge deknings status!

Fristen for høringen er 3. mai 2018. (Ny frist!) Innspill kan sendes på e-post til: jan.vidar.lonkemoen@hamar.kommune.no og merkes «høringsuttalelse til bredbåndsutbygging».

I tilbakemeldingen trenger vi informasjon om gateadressen, hastighet og hvilken leverandør du har i dag. Dokumentasjon av hastigheten der du bor kan gjøres via http://www.nettfart.no

For å måle hastighet på mobilt bredbånd kan du laste ned en app som heter Nettfart. Den finnes tilgjengelig for både iOS og Androide. Sjekk dette før du tester bredbåndet ditt: http://www.nettfart.no/help/improve_result/

Spørsmål kan rettes til IKT-konsulent Jan Vidar Lonkemoen tlf: 62 56 32 94, eller leder i IKT avd. Marianne Bjønness tlf: 62 56 32 93.


Bakgrunnsinformasjon om bredbåndsstøtteordningen 
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Det er denne ordningen Hamar kommune nå vil søke om støtte fra. Fylkeskommunene skal deretter vurdere og rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen for ordningen.

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:
1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
2. Kostnadseffektivitet
3. Lokal medfinansiering
4. Plan for bærekraftig drift
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling   

Støtteordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for kapasitetsøkning der man ikke kan regne med at det vil bli kommersiell utbygging av høykapasitets bredbånd de nærmeste årene.

Hamar kommune fikk avslag på støtte for 2017.