Oddny Gudmundsdottir arbeider med oppstart av områderegulering på Tjuvholmen.

Hamar kommune skal i samarbeid med Dark Arkitekter og COurban utvikle en ny visjon for offentlige rom på Tjuvholmen.

Fordi din stemme er viktig for oss og for den fremtidige bruken av Tjuvholmen, er du derfor invitert til åpent møte onsdag 11. april fra kl. 19:00. Kvelden vil bestå av faglige og kulturelle innslag samt en workshop.

Vi gleder oss til å møte dere. Det er åpent og gratis å delta for alle som ønsker, private og næringsliv.

Velkommen!

Se også kunngjøring om planprosessen
----------------------------------------------------

Om prosessen på Tjuvholmen
Det er Hamar kommune som skal styre prosessen og er beslutningstaker når det gjelder planlegging på Tjuvholmen. Kommunen er i gang med utarbeidelse av planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, synligjøre utredningsbehov, planprosess med frister og deltakelse. Et viktig tema i slike omfattende planer er medvirkning, spesielt i forhold til grupper og deltakere som er særlig berørt.

Mulighetsstudie
I prosessen skal det bland annet lages mulighetsstudie for ulike utnyttingsgrader og ulike typer bebyggelse, både med og uten høyhus. Aviser og hjemmesiden til Hamar kommune skal bli brukt aktivt i prosessen, i tillegg til møter med interessegrupper blir det lagt opp til folkemøte underveis i reguleringsprosessen.

Grønn struktur
Hamar kommune er veldig tydelig på at sørlige delen av Tjuvholmen skal ha grønn struktur og allmenheten skal ha tilgang langs hele strandpromenaden. I dag er det viktige funksjoner på Tjuvholmen med båtforeningen og Hamar roklubb som skaper liv der. Disse funksjonene skal opprettholdes, og muligheten for utvidelse av båthavna skal utredes i planprosessen.