Arbeid med vinkelsliper - foto Hedmarken brannvesenJobber du med varme arbeider og mangler kurs? Eller kanskje sertifikatet ditt utløper på dato? Vi har ledige plasser på kurs for varme arbeider 25. april på Hamar Brannstasjon.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider og innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

For påmelding  brannvesen hjemmeside:    https://hedmarken-brannvesen.no/kurs/

Følgende emner blir gjennomgått:

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Praktiske øvelser
  • Eksamen på slutten av dagen
  • Påmelding kreves

Deltakere med allergier må gi beskjed om dette i påmeldingsskjemaet.

Fornyelse etter 5 år gjøres ved at en deltar på et nytt kurs i sertifisering i varme arbeider.

Hedmarken Brannvesen ønsker deg velkommen!