Arkivfoto av flomvann ved Basarene

Vårflom er et årlig fenomen. NVEs analyser viser at Sør-Norge har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Akkurat hvor stor vårflommen blir, avhenger av været framover. Med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom.

Beredskapsorganisasjonen i Hamar kommune gjennomfører derfor jevnlige møter og følger utviklingen nøye, slik at kommunen er forberedt på det som måtte komme.

Forebyggende tiltak
 • Innkaller flomutsatte/berørte til informasjonsmøte om flom 26. april klokka 13.00 - 15.00 i kommunestyresalen i rådhuset.
 • Kommunene har identifisert steder som er særlig utsatt ved flom. Sjekker sluk og stikkrenner slik at disse er åpne. 
 • Det har vært befaring langs Lageråa og Greftenga der kritiske punkter utbedres. Blant annet nye rør gjennom Rønningstadvegen og graving for bredere elveløp enkelte steder. Gjør tiltak for å hindre vann på lekeplassen ved Skramstad barnehage.
 • Det holdes daglig oppsyn med en eventuell ispropp og flomsituasjonen i Flagstadelva. Siste befaring viste at et mindre jordskred har gått og vannet er derfor brunt.
 • Flomvern på Midtstranda og Hjellum i forbindelse med bygging av E6 sjekkes
 • ​Kommunen kartlegger logistikkbehov; som gravemaskiner og annet utstyr
 • Det har i lengre tid blitt jobbet med planer for hvordan håndtere aktuelle flom-hendelser. Varslingslister oppdateres og Fylkesmannen orienteres om arbeidet og situasjonen regelmessig
 • Informasjon til presse, samarbeidspartnere og befolkning for øvrig - denne nettsiden vil bli oppdatert ved nye hendelser
Hva du som privatperson kan gjøre for å forberede deg på flom:
 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og følg med på NVEs flomprognoser http://www.varsom.no
 • Hold alle avløpsveier som kummer, kulverter og lignende åpne når det blir varmere i været og snøsmeltingen starter. 
 • Kontakt ditt forsikringsselskap ved behov. Eventuelle skader som kommer på egen eiendom, er en sak man må melde inn til eget forsikringsselskap. I den utstrekning kommunen eller annen myndighet er involvert i årsakssammenhengen, vil vedkommende forsikringsselskap ta kontakt med kommunens forsikringsselskap for regresskrav.
Andre lenker: 

Kart som viser flommen i 1995: