- Nr 16 av landets 422 kommuner, det er et resultat vi er svært stolte av, sier en fornøyd rådmann. - Som nr 9 i landet på skole holder vi oss helt i tet, og vi ligger i det øvre sjiktet både på eldreomsorg, barnehage og kultur. 

Eldreomsorgen i Hamar i tetsjiktet

Vi forbedrer oss betydelig fra i fjor på mange områder, for eksempel barnevern. I tillegg viser de økonomiske parametrene stor framgang. Det gjør at vi plasserer oss helt i toppen, som en av de aller beste kommunene i landet på kvalitet og effektivitet. 

Her er Hamars resultater pr tjenesteområde for 2018:

OmrådeRangering (endring i parentes)
Skole9 (-3)
Eldreomsorg141 (+111)
Barnevern179 (+157)
Økonomi 90 (+31)
Helse 334 (-22)
Barnehage99 (+72)
Sosialhjelp 326 (+57)
Kultur34 (-2)
Kostnadsnivå 86 (+62)
Miljø og ressurser163 (-126)
Saksbehandling230 (+39)
Vann, avløp og renovasjon6 (+17)
Total (vektet)16 (+30)


Dette skriver Kommunal Rapport:

Hamar havner på en 16. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 15. plass.

Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Nøkkeltallene er samlet sett helt i toppsjiktet i kommune-Norge. Det er en klar overvekt av nøkkeltall som viser en positiv utvikling det siste året, når vi tar hensyn til hvor tungt vektet hvert nøkkeltall er i barometeret. Utviklingen er faktisk enda bedre enn normalen i kommune-Norge, som også har langt flere nøkkeltall som er forbedret enn forverret.

 

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 sektorer. Tallene hentes fra bl.a. Kostra, SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.