Bilde fra TjuvholmenFørste steg i prosessen er at det skal utarbeides et planprogram med et overordnet byplangrep og sikring av offentlige områder.

Planprogrammet skal gi forslag til visjon, overordnet byplangrep, arealformål, utnyttelsesgrad, forholdet til Hamar sentrum, sikre offentlige formål som strandpromenade, rekreasjonsarealer, fremtidig bruk av båthavnområdet og forventninger til utbyggingsområdene. 

Hvis du har innspill til planarbeidet i tidligfase, kan du sende dine merknader til Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.no  innen 5. mai 2018.

Forslag til planprogram vil bli sendt ut på høring når det er utarbeidet, trolig i juni 2018. 

Det blir informasjonsmøte på bylaben Torggata 63 den 3. mai kl. 19.00. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hamar kommune v/ Oddny Gudmundsdottir tlf. 625 63039 e-post: oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no