Illustrasjonsfoto barnehenderØnsker du å styrke din rolle som forelder og har egne førskolebarn og skolebarn, kan dette være noe å delta på. Kursene bygger på en metode som kalles DUÅ. Denne metoden er godt dokumentert gjennom forskning, både i internasjonale studier og studier i Norge. 
 
Forskning har vist at deltagelse i DUÅs gruppebaserte tilbud gir: 
 • en mer positiv relasjon mellom voksne og barn
 • redusert stressnivå i familien 
 • bedre og mer positive oppdragelsesstrategier 
 • reduserte atferds- og sosiale vansker for to av tre barn
Dette er kursene – alle er gratis: 
 
1.    Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldreprogram 2-6 år: 
 • Oppstart: august/september, 2018
 • Kursledere:Tove F. Wiig og Gerd F Haugen.
 • Målgruppe: Familier med barn mellom 2 og 6 år der det ikke er kjente risikofaktorer eller atferdsproblemer
 • Mål med kurset: Å styrke foreldrenes positive og utviklingsstøttende samspill med sine barn, slik at barnas kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling fremmes. Bruk av positive oppdragelsesmetoder er beskyttelsesfaktorer mot utvikling av atferdsvansker.
Foreldrene til 6 - 8 barn møtes en gang i uka, i 7 uker. Møtene ledes av to gruppeledere og har en varighet på 2 timer inkludert pause. Temaene i programmet handler om hvordan forholdet mellom foreldre og barn kan styrkes
gjennom å være sammen i barnestyrt lek, hvordan foreldre kan støtte barn i sin utvikling når det gjelder språk, holde ut i frustrerende situasjoner, bli kjent med egne følelser og utvikle gode venneferdigheter.
 
2.    Foreldreprogram for barnehagealder 3 - 6 år:
 • Oppstart: Medio august 
 • Kursledere: Turid Bakken og Åse A Danielsen
 • Målgruppe: Foreldre med barnehagebarn (3- 6 år) som utviser moderat grad av vansker (varighet 16 uker) eller har alvorlige og/eller sammensatte vansker som atferdsvansker og ADHD (varighet 14-16 uker)Kurset er to timer i uka på helsestasjonen.
 • Mål med kurset: Å gi god utviklingsstøtte fra nære voksne, som kan forebygge utvikling av negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt.
3. Det er også tilbud om tilsvarende kurs for foreldre til barn i skolealder.
 • Kursholder: Irene Myhr Solheim og Eva Kjos.
 • Oppstart: Medio august, 2018.
 • Mål for kurset: Å styrke foreldres ferdigheter og forebygge negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt . Kurset har en varighet på 14-20 uker
 • Kurset holdes på helsestasjonen 2 timer pr. uke. 
 
Felles informasjon om kursene:
 • Påmelding eller spørsmål kan det gjøres direkte til helsestasjon, 62 56 31 00, eller til Eva Kjos: 907 72 786, Turid Bakken 414 44 193 eller Tove F Wiig.
 • Alle foreldre som deltar på foreldreveiledningskurs mottar boken «De Utrolige Årene» - En foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton.
 • Her er linken til hjemmesiden om DUÅ: http://dua.uit.no/