Tilskuddet deles ut til ungdomsformål i Hamar som har fokus på: Skateboard på Stortorget

  • Sosiale møteplasser
  • Alternative idrettsaktiviteter
  • Arrangement og festivaler
  • Nyskaping

Søknad med beskrivelse av formålet, budsjett og informasjon om hvem som er søker sendes til:  

ungdomsraadet@hamar.kommune.no

Frist: 7. mai

Søkere må ha et organisasjonsnummer og en foreningskonto.

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.

Det vil bli ny mulighet for å søke høsten 2018. Velkommen med deres søknad!