Mye vann i FlakstadelvaTemaer som ble berørt:

Kort oppsummert
Flomfaren i Mjøsa er betydelig redusert. Bare 40 % sjanse for stor flom slik situasjonen nå ser ut med lite nedbør og god smelting på dagtid, særlig i lavlandet.Mjøsa ble tappet ned til laveste regulerte vannstand tidligere i vår, og har steget kun 1 meter etter dette. Bildet kan selvsagt endres med mye nedbør.

Web-overføring av flommøtet - Hele møtet er gjort tilgjengelig og kan sees i etterkant.

Bilde fra flommøtet 26. april.