OpplæringshefteUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) fikk i 2016-2017 innvilget prosjektmidler fra Helsedirektoratet for gjennomføring av prosjektet «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming». Prosjektet ble til etter at en personalgruppe i Hamar kommune meldte behov for økt kompetanse på området.

I forbindelse med dette prosjektet har det blitt laget et opplæringshefte om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. Målgruppe for dette heftet er ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemming.

Heftet inneholder temaer som helsesjekk, grader av utviklingshemming, alvorlig sykdom, lindrende omsorg og behandling, kartlegging av symptomer og symptomlindring samt lover, rettigheter og etiske betraktninger. Det refereres også til relevante nettsider og filmer innenfor samme tema.

USHT har fått innvilget nye prosjektmidler fra Helsedirektoratet slik at vi kan jobber videre med kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming. Vi vil derfor blant annet kunne jobbe videre med forbedringer av dette opplæringsheftet, samt at vi skal utvikle et nettbasert opplæringsprogram om dette temaet (ferdigstilles i april 2019).

Prosjektet ledes av Rikke Anita Torgersen, og Reidun Hov har vært med som prosjektveileder. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger til heftet, og andre innspill som vil være relevante for vårt videre arbeid knyttet til lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. Kontakt: rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no eller reidun.hov@inn.no

Opplæringshefte kan du se her.

Aldring og Helse skriver mer om heftet her.