Opplæringshefte - forsidenDet er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) som står bak heftet. 
Heftet inneholder temaer som:

  • helsesjekk
  • grader av utviklingshemming
  • alvorlig sykdom
  • lindrende omsorg og behandling
  • kartlegging av symptomer og symptomlindring
  • over, rettigheter og etiske betraktninger.
  • Det refereres også til relevante nettsider og filmer innenfor samme tema.

Opplæringsheftet finner du her.

Bakgrunn: 
Utviklingssenteret (USHT) fikk i 2016-2017 innvilget prosjektmidler fra Helsedirektoratet for gjennomføring av prosjektet «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming». Prosjektet ble til etter at en personalgruppe i Hamar kommune meldte behov for økt kompetanse på området.

I forbindelse med dette prosjektet, har dette opplæringsheftet om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming blitt til. 

Videre arbeid
USHT har fått innvilget nye prosjektmidler fra Helsedirektoratet slik at de kan jobber videre med kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming. De vil derfor blant annet kunne jobbe videre med forbedringer av dette opplæringsheftet, samt at de skal utvikle et nettbasert opplæringsprogram om dette temaet (ferdigstilles i april 2019).

Kontaktpersoner
Prosjektet ledes av Rikke Anita Torgersen, og Reidun Hov har vært med som prosjektveileder. De tar gjerne i mot tilbakemeldinger til heftet og eventuelt andre innspill som vil være relevante for vårt videre arbeid knyttet til lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. Disse kan kontaktes på epost:
rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no eller reidun.hov@inn.no