Alexander BaklieAlexander Baklie kommer fra stillingen som leder for barnevernet i Hitra kommune, en barnevernstjeneste han selv har hatt ansvaret for å bygge opp og som i dag fremstår som en solid og veldrevet avdeling med godt omdømme.

Alexander er opptatt av å utvikle et moderne barnevern som er åpent, transparent og med stor grad av brukermedvirkning. Han er utdannet barnevernpedagog ved Høgskolen i Oslo, og har arbeidet med barnevern i Trondheim, Bærum og Asker før Hitra.

På fritiden er Alexander engasjert innen håndball, både med lederverv i NHF og som dommer.

Alexander Baklie takket umiddelbart ja til jobben, og han gleder seg til å ta fatt på oppgavene i Hamar. Det er avtalt tiltredelse 23. juli.