Sager over stokken = snorklipping i en gapahuk.Gapahuken ble åpnet siste fredag i april med brask og bram - med flott sang og diktlesning av 5. trinn på Prestrud skole. Nærmere 100 stykker av stort og smått hadde møtt opp til pølsegrill og bålkaffe.

Selve åpningen ble gjort av Bent Roger Hegg, skogbrukssjef i Hamar. Leif Joachim sagde over «låsestokken», slik at de frammøtte etter hvert kunne trekke under tak i duskregnet.

Et supplement
Den nye gapahuken skal ikke erstatte den som allerede ligger innafor Snekkerstua, men den nye gir et helt annet utgangspunkt for undervisningsmuligheter i og om skog. Ett av satsingsområdene til Naturskolen, er bærekraftig bruk av skog i alle sammenheng, og den nye gapahuken har god beliggenhet i forhold til dette.

Gapahuken er også åpen for allmenheten, og den er et fint mål for alle som vil benytte Furuberget som turområde.
Gapahuken er bygd med nærmiljøbidrag fra Hamar kommune og tilskuddsmidler fra Sparebanken.

Mange møtte fram til åpningen av gapahuken i Furuberget.