Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpejakten i 2018 har 30 poster sentralt i Hamar, åtte på Gåsbu og 12 på Ridabu. Besøket ved stolpene registreres enten manuelt eller digitalt etterhvert som man besøker de ulike stedene. NB! Stolpene på Gåsbu er klare fra 10. juni.  

Det nye i år, er at i forbindelse med Det europeiske kulturminneåret 2018, så er 26 av stolpene plassert ved kulturminner. 

Les mer om Stolpejakten og bli med!

 

Illustrasjon fra årets kart over Stolpejakten i Hamar
Illustrasjon fra årets kart over Stolpejakten i Hamar