Totalt kom det ca 230 høringsinnspill til kommuneplanens arealdel. Vi takker alle som har engasjert seg og sendt inn synspunkter, opplysninger, forslag og kommentarer!

Alle høringsinnspill er lest og vurdert. Til den politiske behandlingen legges det fram et dokument med høringsinnspillene i kortform og hvor kommunens vurdering/kommentar framgår.

På grunn av omfanget av uttalelser er innspillene delt i tre pdf-dokumenter: