Inger Elisabeth Hovelstad fikk nylig Norges Vels Fortjenestemedalje

Inger Elisabeth Hovelstad fikk overrakt Norges Vels Fortjenestemedalje av ordfører Einar Busterud.

Overrekkelsen skjedde i rolige former sammen med skatteoppkrever Sigbjørn Myklebust, som har vært hennes sjef den siste perioden fram til hun nylig gikk av med pensjon. Det ble også tid til en lunsj og en hyggelig prat de tre imellom.  

Skjørteplikt
Inger Elisabeth Hovelstad forteller at hun startet i den kommunale jobben 3. august 1970. Den gang var det i Vang kommune, etter først å ha arbeidet i privat virksomhet 2 år.
- Yrkestittelen var kontorassistent, og stillingen medførte en plikt til å gå i skjørt, forteller hun.

Både skjørteplikten og selve jobben har endret seg mye siden den gang. Men arbeidsoppgavene har uansett vært relatert til økonomi. Da hun sluttet 1.mars i år, var tittelen konsulent og hun har hatt oppgaver innenfor skatt de siste 20 årene. Som oftest iført langbukse.

Mange år med utvikling
Sammen med medaljen og diplomet, fulgte rosende ord om en trofast kollega, som har alltid har vært der. For kommunen er det selvfølgelig merkbart at en med så mye kompetanse nå har gått inn i pensjonistenes rekker. Men slik er nå arbeidslivets gang. 

- Oppgavene har vært interessante og jeg har trivdes. I forbindelse med kommunesammenslåinga mellom Vang og Hamar, ble jeg ansatt i Hamar kommune. Nå bor jeg i Ottestad og kanskje blir det Hamar av det også, sier hun spøkefullt til ordføreren. Uansett har Inger Elisabeth Hovelstad fått ha utfordrende arbeidsoppgaver og hun har vært med på en spennende utvikling av Hamar og eget arbeidsfelt. 

Medaljen for lang og tro tjenesteOm Medaljen for lang og tro tjeneste
Fortjenestemedaljen henger høyt, og kan gis til den som har bidratt med 30 års innsats eller mer for samme arbeidsgiver. Inger Elisabeth Hovelstad har hele 47 års erfaring i kommunen, og oppfyller derfor kravet på alle måter. 

Medaljen for lang og tro tjeneste en utmerkelse som verdsettes ekstra høyt både av giver og mottaker. Det er en ære! Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.
 
Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen for sine ansatte, og som står for overrekkelsen. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. 
 
Hamar kommune takker og gratulerer! 

Les mer om Medaljen.