HalmbrenningFaglagene, landbruksforvaltningen og Miljørettet helsevern i Hamar, Løten og Stange har utarbeidet retningslinjer for halmbrenning. Nå er det vår og tid for å minne om disse. Mest mulig av brenning bør skje om våren da det nå er tørrest halm hvilket gir mindre røyk. 

Tidsrom og begrensning for halmbrenning er følgende:

  • Unngå å brenne på fredager, lørdager, søndager og offentlige helligdager.
  • Brenning skal ikke skje etter solnedgang.


Det oppfordres dessuten til å redusere halmbrenninga til et minimum og heller søke andre alternativ for utnyttelse av halmen, eller eventuelt prøve nedmolding.

Mer om halmbrenning kan lese på nettsiden til Hedmarken landbrukskontor.