Adresse c/o Frivilligsentralen, Grønnegt. 55
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Wilhelm B. Klaveness
wbklaveness@yahoo.no
Web adresse Pensjonisthjelpen på kommunens nettside
Beskrivelse Formidler praktiske betalte tjenester alders- og uførepensjonister.
Dato oppdatert 2018-05-16