tog hamarFlyttingen av verksted er i tråd med intensjonene i kommunedelplan for strandsonen som ble vedtatt i 2003 og oppfølgende reguleringsplaner som kom i 2011. BaneNORs avklaring om flytting av verkstedet betyr at en brikke i planprosessen for nytt dobbeltspor faller på plass, og forenkler prosessen med tilleggsutredninger som vi er oppe i nå. Dette gjelder både for Vest- og Østalternativet.

Bane NOR vil fatte et formelt vedtak vedrørende jernbaneverkstedet i løpet av sommeren 2018. Avviklingen innebærer at noen ansatte må flytte til ny lokasjon, men ingen mister jobben.

-Selv om verkstedet blir lagt ned følger alle stillingene med på flyttingen videre, sier Jan-Tore Nicolai Iversen, som er direktør for verksted i Bane NOR Eiendom.

Utstilling på Bylab og høring på høsten
Til høsten vil Bane NOR legge fram forslag til planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor. Der beskrives tilleggsutredninger som skal gjennomføres, etter bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Planprogrammet skal på høring og til politisk behandling. I løpet av sommeren åpner møteplassen Bylab i Hamar sentrum. Der vil publikum få mulighet til å møte både Hamar kommune og Bane NOR, samtidig som dobbeltsporprosjektet vil få sin egen utstilling.