Regler for deltakere/lag/forening:

  1. Vi vil ha aktive og interessante stands med engasjerte mennesker som ønsker å selge ut, presentere sin forening på den beste måte. Lag og foreninger som har aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.
  2. Lag og forening må bare bruke de arealene som ble tildelt.
  3. Vi anbefaler å bruke kreativitet og felleskap til å bygge/vise egen stand.
  4. Tilgang til strøm er begrenset.
  5. Prosjektgruppen skal gjennomføre vurdering av søknader, påmeldingsskjema og velge mest attraktive/aktuelle foreninger og lag.
  6. Det er ikke tillatt med salg eller utdeling av mat (vafler, kaker, kaffe etc).
  7. Antall plasser er begrenset.
  8. Utdeling av materiell som vil medføre forsøpling i byen er ikke ønskelig.
  9. Stands skal være åpne for publikum fra 11:00 til 16:00.

Arrangementet er 22. september. Frist for påmelding er 27. august.

Telt til stand
 

Til idrettslag

Til foreninger