Svartkjel på bål.Det er hvert år forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra brannvesenet.

Nå er både gressområder og skogbunnen så uttørket, og forbudet er skjerpet. Det er i den forbindelse også forbudt å bruke engangsgrill. Grill i egen hage, er fortsat tillatt. 

Les melding fra brannvesenet! 

Det trengs relativt mye nedbør før skogbrannfaren vil avta. Brannvesenet vil følge situasjonen framover, og alle som ferdes ute bør tenke seg svært godt om og ikke forårsake brannfarlige situasjoener.