Gründerhuset Park ligger i Midtbyen park, der Skatteetaten holdt til før. Fasaden er nok relativt lik, men inni har det skjedd store ting. Dette handler om et unikt senter for AR- og VR-teknologi, nyskaping og framtida vår. Her har vi også fått landets største og beste Motion Capture-studio.

En sentral leietaker er EON Reality Norway. De etablerte seg i Hamar/Elverum etter et inngått samarbeid med de to respektive kommunene. Her finner vi også flere spill-bedrifter, utdanningstilbud gjennom Høgskolen i Innlandet og flere andre leietakere. Vi har fått et sted for virtuell sløyd, kreativitet og teknologisk utvikling på høyt nivå.  

Gratulerer med etableringen og åpningen!

Eli Bryhni ønsket omkring 200 frammøtte velkommen!
Collage fra omvisning i huset.
Gründerhuset Park ligger i Midtbyen park. Fasaden er som før, men inni er alt nytt.
Noen lenker: