Storhamarlåven med aulaaen på DomkirkeoddenMÅLGRUPPE:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsepersonell, fastleger, sykehjemsleger, utviklingsansvarlige, demenskontakter, høgskoleansatte og studenter, helsepolitikere, pårørende til personer med demens og frivillige.

Les hele invitasjonen og finn lenke til påmelding her.

KONTAKT:
Spørsmål om konferansen kan rettes til Randi Frydendahl Nilsen, telefon: 62 58 19 20 / 906 26 575 E-post: randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no