Yvonne Hagerup MinsaasYvonne Hagerup Minsaas har fått en 50 % stilling som kommuneoverlege og blir da kollega med Hege Raastad, Ketil Egge og Bente Bjørnhaug. De har alle kontor i Ankerskogen. 
 
Oppgavene til Yvonne Hagerup Minsaas vil først og fremst være smittevern. Men også disse områdene:  
  • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester, helsejuss
  • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
  • Folkehelse
  • Helseberedskap

Hun vil hovedsakelig jobbe mandag, tirsdag og delvis onsdag.

Yvonne Hagerup Minsaas har erfaring fra allmennpraksis i Elverum og fysikalsk medisin i Ottestad. 

Lenke til nettsiden om Samfunnsmedisinsk enhet