Hvert år i badesesongen tar vi vannprøver ved 10 badeplasser langs Mjøsa. I år ble de første prøvene tatt 19. juni på grunn av den rekordtidlige sommervarmen. Målekriteriene kan du se nærmere forklart i tabellen under. 

Første prøvetagningsrunde viser god vannkvalitet for de aller fleste badeplasser i Hamar. Ved Tjuvholmen og Domkirkeodden er det målt litt høy verdi av intestinale enterokokker. Verdiene er fortsatt godt innenfor det som er akseptabelt og det er helt fint å bade i vannet.

Flommen kan gi noe drivved og rusk i vannet, så vær litt oppmerksom på det.

Ellers er det bare å fortsette å nyte det gode badeværet!

Her an du sjekke badetemperaturen flere steder i Innlandet, blant annet på Koigen i Hamar.

 

Jevnlige målinger

Badevannet vil måles flere ganger gjennom sommeren på følgende datoer: 6. juli, 20. juli, 3. august og 17. august.

 

Målekriterier

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

E.coli/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

IE (intestinale enterokokker)/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Badeplassene som er sjekket

Sted

Hva er målt 

19. juni
 

1. Tjuvholmen

E.coli/100ml

41

 

IE/100ml

144

2. Koigen hovedstrand

E.coli/100ml

63

 

IE/100ml

41

3. Stupetårnet

E.coli/100ml

34

 

IE/100ml

45

4. Ridehusstranda

E.coli/100ml

35

 

IE/100ml

30

5. Domkirkeodden

E.coli/100ml

39

 

IE/100ml

174

6. Rosenlundvika v/brygge

E.coli/100ml

84

 

IE/100ml

50

7. Rosenlundvika v/utløp bekk

E.coli/100ml

28

 

IE/100ml

21

8. Storhamarstranda v/P-plass

E.coli/100ml

17

 

IE/100ml

11

9. Torp legesenter

E.coli/100ml

8

 

IE/100ml

11

10. Sør for vannverket

E.coli/100ml

3

 

IE/100ml

6

 

Forklaring på begreper

  • E. coli:Tarmbakterier (E. coli). Dette er bakterier som indikerer fersk avføring fra mennesker eller pattedyr.
  • Intestinale enterokokker (IE): Denne bakterien overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli.  Hvis man påviser intestinale enterokokker i vannet, men ikke TKB/E.coli, er det et varsel om at virus fortsatt kan være til stede i vannet, siden virus fra avføring vanligvis overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli. Indikatorbakterien har erstattet den tidligere brukte ”fekale streptokokker”, men den praktiske betydningen er den samme.

 

Herlig med Mmøsbad