80 personer, 11 team og 7 kommuner har deltatt.olrud
Alle teamene la fram resultatene fra sin enhet på siste samling.
Det har vært høyt engasjement og god innsats fra teamene, både på samlinger og underveis i prosessen. Deltagerne har igjennom læringsnettverket jobbet med spredning av ernæringsarbeidet på sin arbeidsplass, revidert/utarbeidet prosedyrer og fått på plass nødvendige malergruppe1 for blant annet dokumentasjon.

Vi planlegger nytt læringsnettverk i innsatsområde ernæring til høsten. Første samling blir den 17. og 18. oktober. Læringsnettverket varer i 9 måneder med totalt 3 samlinger. Det er utarbeidet nasjonale tiltakspakker for sykehjem og hjemmetjenesten innenfor området forebygging og behandling av underernæring. Invitasjon til læringsnettverket blir sendt ut før sommerferien til virksomhetsledere innenfor pleie og omsorg (eller tilsvarende ledernivå). For å få best mulig utbytte av deltagelse i et læringsnettverk er det viktig at forbedringsteamene er riktig sammensatt og at lederne og deltagerne fårgruppe2 informasjon om hva som forventes av dem. De fleste kommunene har ansatte som tidligere har deltatt i læringsnettverk. Det kan være en fordel å involvere disse da de har erfaringer med metoden kanskje også innsatsområdet. Det blir i forkant av læringsnettverket holdt informasjonsmøter (videomøter) med sentrale ledere i kommunene. En viktig faktor for å få med ansatte på forbedringsarbeid er nettopp at starten på forbedringsarbeidet er god og at lederen aktivt følger opp arbeidet.