Statens vegvesen har i samarbeid med Hamar kommune og initiativtakerne til loppemarkedet utarbeidet et nytt kart som viser hvordan Strandgata, Strandgateparken og Stortorget skal brukes under avviklingen av loppemarkeder. I kartet er det merket rødt der det ikke skal være boder. 

Kart som viser hvor bodene skal stå.

Bakgrunn for ny organisering av boder og trafikk  

  • Loppemarkedene i Strandgata, som arrangeres hver 4. uke i sommerhalvåret, har blitt svært populære arrangement i Hamar. De har bidratt positivt til livet i byen, men har også gitt utfordringer. Spesielt for framkommeligheten for - og tilgjengeligheten til - kollektivtransporten.
     
  • Under de siste arrangementene har Strandgata vært stengt for biltrafikk og åpen for busstrafikk. Dette har vist seg å være uforutsigbart og svært utfordrende for både besøkende og bussene.  Bussjåførene har uttrykt bekymring for trafikksikkerheten.
     
  • Strandgata er planlagt som, og skal være, kollektivtrasé, og Statens vegvesen og Hamar kommune mener det er helt nødvendig at framkommelighet og tilgjengelighet opprettholdes. Attraktiv kollektivtrafikk forutsetter at brukerne opplever at tilbudet er robust og pålitelig.

Bilde fra loppemarked i HamarHar tro på ny løsning
Når loppe-selgerne innretter seg som vist på kartet, vil gata holdes åpen for all trafikk slik at vi får en tilnærmet normalsituasjon.

- Dette mener vi vil gi nødvendig framkommelighet og forutsigbarhet for trafikanter og besøkende på loppemarkedet, sier Stig Floberghagen fra Statens vegvesen, Kari Reistad fra Hamar kommune og initiativtaker til loppemarkedene, Linn Byberg ved Kafé Larsen.

- Loppemarkedene har skapt utfordringer for våre busser. Vi ønsker dette tiltaket velkommen og håper det gjør at bussene kan kjøre som normalt, sier Tom Sagen i Hedmark Trafikk.
 
Kontaktpersoner: 
Stig Floberghagen, Statens vegvesen, tlf. 971 13 512.
Kari Reistad, Hamar kommune, tlf. 464 31 478.
Linn Byberg, Kafé Larsen, tlf. 959 42 423.