Plakat - husk å søke om momskompensasjonMange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene. Derfor denne nettartikkelen. 

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til Lotteri og stiftelsestilsynet. Her finner du også søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. september.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.