Brunskogsnegl - foto Arild Andersen, BioforskI 2015 ble det oppdaget brunskogsnegl (også kalt Iberiaskogsnegl og ”mordersnegl”) i Hamar. Den slimete oppdagelsen ble gjort nedenfor Jernbanemuseet i nærheten av den nyåpnede bekken.

Siden da har sneglen levd farlig, og mange har bidratt til å bli kvitt den uønskede arten. En lang vinter og en varm og tørr forsommer har gjort at sneglene har vært lite synlig så langt - og antagelig har godværet hjulpet til med å redusere bestanden. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at brunskogsneglen gir seg så lett.

- Hamar kommune oppfordrer derfor til stadig kamp mot arten! 

Kjennetegn
En voksen brunskogsnegl er alltid ensfarget og måler 7-15 cm. Fargen kan variere fra lyst oransje til mørkebrunt. Unge brunskogsnegl kan ligne mye på flere andre, mindre skogsneglarter og kan være vanskelige å identifisere. Skogsneglene har ikke hus.

Mer info om de forskjellige snegleartenes kjennetegn finnes her

Sneglestasjon på DomkirkeoddenTiltak og bekjempelse
Sneglen kan gjøre stor skade og er en art man helst ikke vil ha på Hamar. Domkirkeodden og Hamar kommune har derfor hatt flere felles tiltak og dugnader for å utrydde sneglene og hindre den i å spre seg videre. 

Årets ”sneglestasjoner” er nå plassert ut og alle naboer og forbipasserende oppfordres til å bidra i bekjempelsen av brunskogsneglen. Stasjonene består av bøtter, sakser og plasthansker. De som ferdes i området oppfordres til å plukke snegler de ser, dele de i to og putte restene av sneglene i bøttene. Brunskogsneglene er kannibaler og døde snegler vil derfor fungere som mat for artsfrendene. Det er viktig å samle de døde sneglene i bøttene slik at ikke de andre sneglene får ekstra tilgang på ”mat”.

Tips oss!
Hamar kommune er også takknemlige for informasjon dersom brunskogsnegler observeres i andre områder i kommunen. Meldinger om observasjoner kan sendes til: postmottak@hamar.kommune.no eller meldes på telefon: 62 56 30 10. Innbyggere som eventuelt oppdager arten i sin egen hage oppfordres til å melde ifra til kommunen om funnet og til å forsøke å bekjempe den. 

Vær sikker på at du tar riktig art!
Brunskogsneglen må ikke forveksles med andre sneglearter da de andre artene er ”snille” og bør tas vare på. For eksempel finnes svartskogsneglen naturlig i våre områder. Den gjør ikke skade i hager og opptrer ikke i stort antall. Den har lik form som brunskogsneglen, men er svart. 

Boakjølsneglen er også en snegl uten hus som finnes i våre områder. Denne er lengre og smalere enn brunskogsneglen og er grå med mørke flekker og striper. Boakjølsneglen opptrer ikke i store antall og gjør ikke skade i hager. Den kan også hjelpe til med å bekjempe brunskogsnegl siden den kan være aggressiv overfor andre sneglearter. 

Oransjeskogsneglen kan ligne mye på en brunskogsnegl, men blir bare 5 – 7 cm lang. Den er oransjebrun på ryggen, men er grå på sidene. Brunskogsneglen er ensfarget.